Gørtleren og hans frue

er gået på pension

Vores webbutik lukkede 6. august

Og vi gik på pension 1. september


The foundryman and his wife

have retired

The webshop closed 6. August

Our company closed 1. September